Lời giới thiệu

Lời giới thiệu

Công ty Roussel Việt Nam được thành lập từ năm 1959. Khởi đầu, công ty Roussel Việt Nam là một công ty liên doanh với Roussel Uclaf, kế đến là với Sanofi-Aventis.

Năm 2009 đánh dấu một chặng đường 50 năm hình thành và phát triển của Roussel Việt Nam và cũng tại thời điểm này, nhà máy Roussel Việt Nam đặt tại khu công nghiệp Việt Nam – Singapore , Bình Dương đạt chuẩn GMP-WHO, GLP, GSP chính thức đi vào hoạt động.

Trải qua hơn nhiều năm, các sản phẩm của Roussel Việt Nam đã khẳng định về mặt chất lượng và hiệu quả điều trị, tạo được uy tín và niềm tin trong giới chuyên môn lẫn người sử dụng.

Với thông điệp : “Chung tay vì sức khỏe”, công ty Roussel Việt Nam luôn mong mỏi được đóng góp nhiều hơn cho thị trường dược phẩm Việt Nam những sản phẩm tốt nhất nhằm ngày càng nâng cao vị thế của ngành dược Việt Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *