FUZOLSEL

FUZOLSEL

THÀNH PHẦN    

Fluconazol 150 mg

DẠNG TRÌNH BÀY

Hộp 1 vỉ x 1 viên nang cứng.

CHỈ ĐỊNH

Nhiễm nấm da: nấm chân, nấm thân, nấm đùi, lang ben, nấm móng và trường hợp nhiễm Candida da khác; Nhiễm Candida sinh dục, Candida âm đạo, viêm quy đầu do Candida; Nhiễm Candida ở miệng-họng, thực quản; Nhiễm Candida toàn thân nghiêm trọng như đường niệu, màng bụng, máu, phổi và nhiễm Candida phát tán; Viêm màng não do Cryptococcus neoformans; Nhiễm nấm do Candida, Blastomyces, Coccidioides, Histoplasma; Phòng ngừa nhiễm nấm Candida ở người ghép tủy xương đang điều trị bằng hóa chất hoặc tia xạ. Phòng ngừa nhiễm nấm trầm trọng (Candida, Cryptococcus, Histoplasma, Coccidioides immitis)  ở bệnh nhân nhiễm HIV.

LIỀU LƯỢNG

Người lớn: Nhiễm nấm da bao gồm nhiễm nấm da chân, thân, đùi và nhiễm Candida da: 150 mg một lần mỗi tuần hay 50 mg/lần /ngày. Lang ben: 300 mg/lần/tuần. Nấm móng: 150 mg/lần/tuần; Nhiễm Candida âm đạo: liều duy nhất 150 mg.Để giảm bớt tỷ lệ tái phát Candida âm đạo: 150 mg mỗi tháng một lần; Viêm quy đầu do Candida: uống một liều duy nhất 150 mg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *