Đại hội Công đoàn Công ty Roussel Việt Nam nhiệm kỳ II (2014-2019)

Ngày 9 tháng 5 năm 2014, tại hội trường Công ty Roussel Việt Nam đã diễn ra “Đại Hội Công Đoàn Công Ty Roussel Việt Nam, nhiệm kỳ II năm 2014-2019”  với tinh thần làm việc khẩn trương và ý thức trách nhiệm cao.

Đại hội đã tổng kết đánh giá hoạt động công đoàn nhiệm kỳ I 2012-2014, và đề ra phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ II 2014-2019. Sau đó Đại hội đã tiến hành bầu cử và đã bầu ra Ban Chấp Hành Công Đoàn nhiệm kỳ II gồm 07 người.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng  phấn đấu trong nhiệm kỳ II 2014-2019 như sau :

  1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện và xây dựng đội ngũ CNLĐ-ĐVCĐ có nhận thực chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi để thực hiện những nhiệm vụ được giao.
  2. Tổ chức phong trào thi đua lao động thiết thực và hiệu quả trong CNLĐ-ĐVCĐ, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch Sản xuất kinh doanh của đơn vị.
  3. Công đoàn thể hiện vai trò là người đại diện người lao động công nhân Động ở đơn vị chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.
  4. Tiếp tục củng cố tổ chức, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, đổi mới nôi dung và phương thức hoạt động Công Đoàn cho phù hợp với giai đoạn mới, yêu cầu mới, nâng cao trình độ cán bộ công đoàn, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền vững mạnh.

Đại hội thống nhất giao cho BCH Công đoàn nhiệm kỳ II xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ đã được đề ra.

Một số hình ảnh của Đại hội :

Ông Lê Văn Thịnh – Chủ tịch Công đoàn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm kỳ I 2012-2014

Ban Chấp Hành Công Đoàn nhiệm kỳ I 2012-2014 tuyên bố mãn nhiệm kỳ tại Đại hội

Đại hội bầu cử Ban Chấp Hành Công Đoàn nhiệm kỳ II 2014-2019

Ban Chấp Hành Công Đoàn nhiệm kỳ II 2014-2019 ra mắt Đại hội

Ông Phạm Văn Sáng – Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn phát biểu tại Đại hội

Nguồn : Roussel Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *