Đại hội Công nhân Viên chức năm 2013

Sáng ngày 25/4, Công ty ROUSSEL VIETNAM đã tổ chức Đại hội đại biểu công nhân viên chức năm 2013 tại hội trường công ty với sự tham gia đại biểu đại diện cho cán bộ công nhân viên công ty, ngoài ra còn sự tham dự của lãnh đạo công đoàn cấp trên Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn.
Mở đầu đại hội, Giám đốc Roussel Việt Nam Ths Ds.Lê Việt Hùng đã báo cáo tổng kết năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013. Đánh giá năm 2012, mặc dù tình hình kinh tế cả nước nói chung còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng được sự hỗ trợ và giúp đỡ kịp thời của lãnh đạo công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn và sự chỉ đạo của Chi ủy, Ban giám đốc và đặc biệt là toàn thể cán bộ công nhân viên ROUSSEL VIETNAM đã đoàn kết, nổ lực vượt qua khó khăn thách thức để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của năm 2012.Đời sống cán bộ công nhân viên chức luôn được quan tâm chu đáo, môi trường làm việc ngày càng được cải thiện. Doanh thu công ty năm 2012 là 177 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 10.7 tỷ đồng.
Tiếp theo Chủ tịch công đoàn Roussel Việt Nam Lê Văn Thịnh đã báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp của các tổ công đoàn công ty về dự thảo báo cáo tổng kết năm 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013 và thỏa ước lao động tập thể năm 2013. Qua đó cho thấy toàn thể cán bộ công nhân viên chức đã tham gia đóng góp ý kiến trên tinh thần xây dựng, dân chủ, nghiêm túc, và đề đạt một số nguyện vọng để nâng cao nhu cầu vật chất và tinh thần của người lao động.
Hầu hết các kiến nghị của cán bộ công nhân viên đã được Giám đốc, Chủ tịch công đoàn trả lời thỏa đáng và nhận được sự nhất trí cao của toàn thể đại hội.
Chủ tịch công đoàn Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn Phạm Văn Sáng đại diện đại biểu cấp trên chỉ đạo công ty ROUSSEL VIETNAM đối với nhiệm vụ năm 2013 phải nổ lực trong sản xuất kinh doanh, giữ vững và phát triển vị thế của một thương hiệu, nổi tiếng lâu đời, đồng thời cũng phải chăm lo chế độ chính sách của người lao động ngày càng tốt hơn.
Đại hội kết thúc bằng việc thông qua Nghị quyết đại hội bao gồm các chỉ tiêu của năm 2013 và thỏa ước lao động tập thể năm 2013.
Những hình ảnh của hội nghị :

Giám đốc Roussel Việt Nam Ths.Ds Lê Việt Hùng báo cáo tổng kết

 

Chủ tích công đoàn Roussel Việt Nam Lê Văn Thịnh báo cáo các ý kiến đóng góp

Đại biểu đóng góp ý kiến


Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn Phạm Văn Sáng phát biểu ý kiến chỉ đạo

Nguồn : Roussel Việt Nam


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *