Hội nghị người lao động năm 2015

Ngày 12/05/2015, Công ty Roussel Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị Người lao động (NLĐ) năm 2015. Tham dự hội nghị có có sự hiện diện của Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc, Chủ tịch công đoàn của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn và  các đại biểu đại diện cho hơn 200 lao động của công ty.

Hội nghị đã được nghe Giám đốc công ty – Ds Lê Việt Hùng báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động; tham gia xây dựng và sửa đổi một số nội dung Thỏa ước lao động tập thể.

Tại hội nghị, nhiều phần tham luận liên quan tới quyền và lợi ích của người lao động đưa ra đã được lãnh đạo Công ty giải đáp thỏa đáng, rõ ràng và nhận được sự đồng thuận từ người lao động.

Hội nghị đã biểu quyết thông qua dự thảo bổ sung Thỏa ước lao động tập thể năm 2015 và Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2015 với kết quả biểu quyết thống nhất 100%.Hội nghị người lao động năm 2015 đã tổ chức thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh của hội nghị :


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *