Roussel Việt Nam huấn luyện kiến thức sản phẩm mới

Để chuẩn bị cho sản phẩm thuốc mới, công ty Roussel Việt Nam đã tổ chức buổi huấn luyện Trình Dược năm 2010 tại khách sạn Hoàng Đế.

Giám đốc Ths Ds Lê Việt Hùng (thứ 2 bên phải) cùng ban lãnh đạo công ty dự buổi huấn luyện

Giám đốc Ths Ds Lê Việt Hùng phát biểu trước lớp huấn luyện trình dược năm 2010

Học viên trình dược tham gia lớp huấn luyện trình dược năm 2010

Ds. Nguyễn Anh Hùng chia sẻ kỹ năng kinh doanh và kỹ năng bán hàng cho các bạn trình dược viên

Các học viên đầu tiên trải nghiệm bằng hình thức thi vấn đáp

Học viên Trần Thị Ngọc Giàu trình dược viên tỉnh Cần Thơ bốc thăm câu hỏi vấn đáp

Thi vấn đáp

Ths Ds Lê Việt Hùng trao giải học viên xuất sắc nhất trong lớp huấn luyện trình dược 2010

Ds.Hoàng Văn Khuông trao giải nhì cho học viên đạt thành tích tốt nhất

Ds.Hồ Công Trí trao giải ba cho học viên đạt thành tích tốt nhất

Tập thể giáo viên và học viên lớp huấn luyện trình dược 2010

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *