TÚI THUỐC COMBO BASIC, TÚI THUỐC COMBO PLUS,CÁC SẢN PHẨM CHỐNG DỊCH COVID-19 KHÁC

 

🍀Dịch bệnh Covid-19 đã để lại những tổn thất nặng nề trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Hiện nay, dịch bệnh vẫn đang diễn biến khó lường.
🍀Nhằm chung tay góp sức phòng chống dịch bệnh, công ty Roussel Việt Nam cung cấp “Túi thuốc Combo Basic, Túi thuốc Combo Plus, các sản phẩm chống dịch khác” để sử dụng cho tập thể, cá nhân và gia đình

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *