ACARSEL

ACARSEL

Thành phần:

Acarbose 50 mg

Dạng trình bày:

Hộp 2 vỉ x 10 viên bao phim

Chỉ định:

  • Đơn trị liệu: Điều trị đái tháo đường type 2 ở bệnh nhân tăng glucose huyết không kiểm soát được chỉ bằng chế độ ăn uống và tập luyện.
  • Điều trị phối hợp với sulfonylurea: Hỗ trợ điều trị đái tháo đường type 2 ở bệnh nhân tăng glucose huyết không kiểm soát được bằng acarbose hay sulfonylurea đơn trị liệu.

Liều dùng:

  • Liều khởi đầu: 25 mg. Cứ 4-8 tuần lại tăng liều đến khi nồng độ glucose sau khi ăn 1 giờ < 180 mg/dl hoặc đạt liều tối đa 50 mg, 3 lần mỗi ngày  (người bệnh ≤ 60 kg) hoặc 100 mg, 3 lần mỗi ngày (người bệnh > 60 kg).
  • Liều duy trì: 50 mg-100 mg, ngày 3 lần.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *